Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • Hoewel er steeds betere behandelingsmogelijkheden zijn, blijven (ex-)kankerpatiënten vaak nog jarenlang leven met de gevolgen van de ziekte. Zo ervaart bijna twee derde van hen achteruitgang in intimiteit en seksualiteit. Een probleem dat in gesprekken met zorgprofessionals lang niet altijd herkend wordt. Met haar promotieonderzoek wil Irene Kelder deze professionals handvatten bieden om gesprekken over intimiteit en seksualiteit te verbeteren.

 • Woensdag 11 december 2018 debatteert de vaste commissie OCW over de Kamerbrief 'Toekomst van rekenen in het vo en mbo'. Daarbij kan het goed zijn om even over de grens te kijken. Het onderscheid tussen rekenen en wiskunde, dat in Nederland soms wat krampachtig wordt gehandhaafd, is in internationaal perspectief niet gangbaar en bevordert het denken in doorlopende leerlijnen niet. Dat betoogt Paul Drijvers, lector Didactiek van Wiskunde en Rekenen aan de HU, vandaag in De Volkskrant.

 • Live verslag doen van een gebeurtenis is complex. Journalisten moeten oog hebben voor relevante ontwikkelingen terwijl het publiek (ongeduldig) wacht op nieuwe feiten en duiding. Live zijn alle feiten relevant, dus is het hard werken om een compleet beeld van de werkelijkheid te geven en tegelijkertijd mensen ervan te overtuigen dat die gepresenteerde versie klopt. Hoe doen journalisten dat? Begrijpt en aanvaardt het publiek hun pogingen ook? Dat is de onderzoeksvraag waar HU-docent Sebastiaan van der Lubben zich de komende vier jaar over gaat buigen.

 • In de toekomst kunnen ouders hun kind filmen als hij wel het gewenste gedrag vertoont. Via een beveiligde app kan de fysiotherapeut beoordelen hoe het kind zich ontwikkelt. Onderzoeker Jacqueline Nuysink, van Hogeschool Utrecht, liet met haar onderzoeksgroep de app bouwen en onderzocht de effectiviteit.

 • Twee derde van de studenten van sociale opleidingen heeft persoonlijk of via een naaste ervaringen met psychiatrie, verslaving of andere persoonlijke problematiek. Deze ervaringen kunnen een bron van kracht en kennis zijn voor deze toekomstige hulpverleners, betoogt Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening Roy Leunen. Met zijn artikel wint hij de Topartikelen-wedstrijd.

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland heeft vandaag samen met Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de Kennisagenda Wijkverpleging aangeboden aan het ministerie van VWS. Deze kennisagenda is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging.

 • Sinds 2015 werken jeugdbeschermers in Midden-Nederland met de SAVE-werkwijze. Deze werkwijze ondersteunt de professionals om samen met gezinnen en hun netwerken de veiligheid van jeugdigen te verbeteren. Wel blijkt dat professionals verschillend kijken naar veiligheid waardoor inschattingen over de vraag of het voldoende veilig is in een gezin variëren. Dit zijn enkele bevindingen in het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ dat onlangs is afgerond door het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht.

 • Bij ongeveer één op de tien kinderen komt de taalontwikkeling niet goed op gang, ondanks voldoende taalaanbod. Voor deze kinderen en hun ouders ontwikkelde het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht ENGAGE. Deze tool maakt het gesprek met ouders over de hulpvraag van hun jonge kind (2-8 jaar) visueel en concreet, en ondersteunt ouders bij het opstellen en evalueren van behandeldoelen voor hun kind.

 • De Waterbox is ontwikkeld om ouders met een lage sociaaleconomische status optimaal te stimuleren om hun baby van 6-12 maanden water te geven. Het lectoraat Publab van Hogeschool Utrecht deed onderzoek naar de werking van de Waterbox op het consultatiebureau (het afgiftepunt) en bij de ouders thuis.

 • Hoe zorg je dat kinderen die hulp nodig hebben, die ook kunnen krijgen? En wel binnen de eigen gemeente? Wijk bij Duurstede liet het Lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht uitzoeken hoe hun aanpak in de praktijk werkt. “Mooi hoe lectoraat en pedagogische praktijk elkaar zo ontmoeten.”