Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • Het begon ooit als ‘de Goudkust van Nieuwegein’: grote appartementen, relatief veel groen, mooi gelegen bij het centrum. Inmiddels is de glans er bij het Nypelsplantsoen wel een beetje af. Eén van de meest in het oog springende kwesties, ook voor bewoners zelf, is het vele rondslingerende afval. De gemeente Nieuwegein wil hier iets aan doen. Maar niet op de ‘ouderwetse manier’ waarbij de burger vraagt en de overheid draait. In een pilot binnen het project CoSIE, waar de HU aan deelneemt, gaat zij het afvalprobleem samen met de bewoners oppakken.

 • Van de mogelijke gevolgen van een beroerte is afasie één van de meest ingrijpende. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij bedoelt en heeft vaak moeite met het begrijpen van taal. Het Lectoraat Logopedie ontwikkelde een scholing voor zorgverleners én voor naasten, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen zoveel mogelijk te beperken. De interventie heet ‘CommuniCare’.

 • In het HU-lab op Padualaan 99 werkten studenten aan een echte oplossing voor een medisch probleem. Hoe een dopje uit de 3D-printer zorgt voor pijnvrije knieën...

 • Met nieuwe technieken en vertelmethoden zoekt de journalistiek haar plek in een emotiemaatschappij. Lector Yael de Haan onderzoekt wat werkt en lichtte in een openbare les haar onderzoeksgebied toe.

 • Ingrid Singer is docent-onderzoeker bij de opleiding Logopedie en het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Met een nieuwe praktijkmanagement-game wil zij logopedisten in opleiding kennis helpen verwerven over ethische en bedrijfseconomische aspecten van de praktijkvoering. Voor de ontwikkeling van deze game heeft de minister van OCW haar en mede-aanvragers Else de Haan en Ellen Gerrits een Comenius Teaching Fellows subsidie toegekend.

 • Docenten in het beroepsonderwijs hebben te maken met frictie tussen twee werelden: onderwijs en arbeid. Je kunt die frictie constructief inzetten en zo het leren verder brengen. Dat stelt echter hoge eisen aan de docent. In de lerarenopleiding is nog maar weinig aandacht voor de specifieke aard van het beroepsonderwijs. Voor veel beroepsgerichte vakken bestaat zelfs geen lerarenopleiding. Dat betoogt Elly de Bruijn tijdens haar oratie op 29 maart bij de Open Universiteit.

 • Minder terugval van patiënten met chronische pijn na revalidatie. Onderzoekers Jan Pool en Stefan Elbers van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid werken al meerdere jaren aan dit doel. Eerder ontwikkelden zij twee interventies. Medio maart bereikte het project een nieuwe mijlpaal: bij patiënten en professionals werd een prototype van een app getest voor het aanbieden van deze interventies.

 • Na acht jaar te hebben gewerkt bij Hogeschool Utrecht gaat gedragswetenschapper en lector Reint Jan Renes Hogeschool Utrecht verlaten. Vanaf 1 mei gaat hij aan de slag bij Hogeschool Amsterdam om te starten met het lectoraat ‘psychologie voor een duurzame stad’.

 • Vier hogescholen - waaronder Hogeschool Utrecht -, Techniek Nederland en Opleidingsfonds OTIB hebben samen met een aantal andere organisaties in Utrecht het startschot gegeven voor het Center of Expertise HUB: Human Capital for Building Technology. Met de oprichting van het expertisecentrum breidt de technieksector kennis en opleidingen op het gebied van gebouwtechnologie uit en versterkt het de innovatiekracht. Dat is nodig, want technisch dienstverleners hebben in toenemende mate behoefte aan praktisch opgeleide hbo’ers en snelle opscholing voor hun technische vakmensen.

 • Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona Karbouniaris was erbij betrokken en start in maart een vervolgonderzoek. “We moeten af van het stigma op psychische problemen.”