Home

News

Publications

HU research

  • Logopedisten werken dagelijks met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij richten ze zich voornamelijk op het kind; de samenwerking met ouders is vaak beperkt. Terwijl die samenwerking veel voordelen kan bieden. Het project COMPLETE wil ouders en behandelaars dichter bij elkaar brengen en zo de effectiviteit van de behandeling vergroten.

  • Op het Utrecht Science Park werken Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Utrecht Sustainability Institute samen aan een duurzame stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld in het 'Werkspoorkwartier - Creatief Circulair Maakgebied', waar de samenwerking tussen studenten, onderzoekers en bedrijven concrete bijdragen oplevert voor duurzame stedelijke ontwikkeling. De HU maakte er een video over.

  • Langdurig werklozen, statushouders, dak- en thuislozen, ze voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam. Eén manier om meer structuur in hun leven te krijgen en hun uit hun sociale isolement te krijgen, is deelname aan sport. In de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. Hoe kan daar verandering in worden gebracht? Dat onderzoekt Calibrating Inclusive Sporting Encounters (CISE).

  • De arbeidsparticipatie van statushouders laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. Er is meer onderzoek nodig naar hoe je statushouders op een effectieve manier naar werk kunt begeleiden. Stichting voor vluchteling-studenten UAF en Hogeschool Utrecht stellen daarom een bijzonder lector aan voor een periode van vier jaar: Leendert de Bell.

  • Naarmate het gebruik van data en algoritmes toeneemt, wordt de impact van Artificial Intelligence (AI) steeds beter voelbaar. Een verantwoorde inzet van AI moet dan ook bovenaan de agenda staan als we het hebben over de vraag hoe mensen, bedrijven en overheden omgaan met de digitale transformatie. Dat vindt Stefan Leijnen, per 1 september 2019 aangesteld als lector Intelligent Data Systems van Hogeschool Utrecht.

  • De energietransitie is een uitdagende opgave. Een kolfje naar de hand van techneuten? Niet alleen. Als je een analyse van de huidige maatschappelijke opgaven maakt die allemaal hun gevolgen hebben voor de bestaande gebouwde omgeving, blijkt de energietransitie onderdeel van een veel grotere transitie. Dat stelde dr. ir. Mieke Oostra, lector Nieuwe Energie in de Stad, tijdens haar openbare les, getiteld: Nieuwe energie.

  • Er is een groeiend aantal interventies en innovaties om het geneesmiddelengebruik - de therapietrouw – van patiënten te bevorderen, maar het lukt nog niet om deze in de praktijk grootschalig toe te passen. Hoe kunnen we de therapietrouw in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, buigt zich vanaf 1 juli over deze vraag. Het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie van Hogeschool Utrecht heeft hierin een grote rol.

  • Sinds 2002 werkt Hogeschool Utrecht in kenniscentra aan maatschappelijke opgaven en vragen uit de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van leven in onze regio. De kenniscentra hebben nu elk een jaarverslag uitgebracht met de highlights van 2018.

  • ​​Verslaving is een van de belangrijkste risicofactoren voor criminaliteit. De Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, de Hogeschool Utrecht en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) hebben de handen ineengeslagen om onderzoek en de aanpak van delinquent gedrag en verslaving naar een hoger niveau te tillen.

  • Ouderen hebben een verhoogde kans te vallen en daarbij letsel op te lopen. Vallen is dan ook een serieuze bedreiging voor thuiswonende senioren. Bestaande valpreventieprogramma’s worden in de praktijk nog veel te weinig toegepast. Met nieuw onderzoek willen Hogeschool Utrecht en partners dit probleem aanpakken.