Home

News

Publications

HU research

  • Onderzoeker Michiel Punt van Hogeschool Utrecht gaat het herstel na beroerte meetbaar maken en onderzoekt hoe medewerkers in de zorg het revalidatietraject kunnen personaliseren en zo kunnen verbeteren.

  • Het hoger onderwijs biedt voor diverse vakgebieden bachelor-curricula aan die mensen leren hoe zij digitale technologie voor hun specifieke vakgebied kunnen inzetten. In haar proefschrift ‘Computing Education in a Hybrid World’ verkent Laura Benvenuti de vraag welke aspecten van de informatica relevant zijn voor vakken met een digitale component, zoals digitale media, communication and multimedia design, medische informatiekunde en bio-informatica.

  • Afasie, een taalstoornis na hersenletsel, heeft enorme consequenties voor iemands communicatieve participatie. Naast het diagnosticeren en behandelen van de taalproblemen is het dan ook belangrijk dat logopedisten aandacht besteden aan de impact van afasie op de communicatieve participatie. “Zij willen de behandeling hier wel op richten, maar hebben nu niet de middelen om het probleem goed in kaart te brengen en te evalueren” stelt Nicole ter Wal van Hogeschool Utrecht. Met haar promotieonderzoek wil zij hier verandering in brengen.

  • Naarmate het gebruik van data en algoritmes toeneemt, wordt de impact van Artificial Intelligence (AI) steeds beter voelbaar. Een verantwoorde inzet van AI moet dan ook bovenaan de agenda staan als we het hebben over de vraag hoe mensen, bedrijven en overheden omgaan met de digitale transformatie. Dat vindt Stefan Leijnen, per 1 september 2019 aangesteld als lector Intelligent Data Systems van Hogeschool Utrecht.

  • De arbeidsparticipatie van statushouders laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. Er is meer onderzoek nodig naar hoe je statushouders op een effectieve manier naar werk kunt begeleiden. Stichting voor vluchteling-studenten UAF en Hogeschool Utrecht stellen daarom een bijzonder lector aan voor een periode van vier jaar: Leendert de Bell.

  • Langdurig werklozen, statushouders, dak- en thuislozen, ze voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam. Eén manier om meer structuur in hun leven te krijgen en hun uit hun sociale isolement te krijgen, is deelname aan sport. In de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. Hoe kan daar verandering in worden gebracht? Dat onderzoekt Calibrating Inclusive Sporting Encounters (CISE).

  • Op het Utrecht Science Park werken Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Utrecht Sustainability Institute samen aan een duurzame stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld in het 'Werkspoorkwartier - Creatief Circulair Maakgebied', waar de samenwerking tussen studenten, onderzoekers en bedrijven concrete bijdragen oplevert voor duurzame stedelijke ontwikkeling. De HU maakte er een video over.

  • Logopedisten werken dagelijks met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij richten ze zich voornamelijk op het kind; de samenwerking met ouders is vaak beperkt. Terwijl die samenwerking veel voordelen kan bieden. Het project COMPLETE wil ouders en behandelaars dichter bij elkaar brengen en zo de effectiviteit van de behandeling vergroten.

  • Sinds 2002 werkt Hogeschool Utrecht in kenniscentra aan maatschappelijke opgaven en vragen uit de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van leven in onze regio. De kenniscentra hebben nu elk een jaarverslag uitgebracht met de highlights van 2018.

  • Er is een groeiend aantal interventies en innovaties om het geneesmiddelengebruik - de therapietrouw – van patiënten te bevorderen, maar het lukt nog niet om deze in de praktijk grootschalig toe te passen. Hoe kunnen we de therapietrouw in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, buigt zich vanaf 1 juli over deze vraag. Het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie van Hogeschool Utrecht heeft hierin een grote rol.