Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • Vier hogescholen - waaronder Hogeschool Utrecht -, Techniek Nederland en Opleidingsfonds OTIB hebben samen met een aantal andere organisaties in Utrecht het startschot gegeven voor het Center of Expertise HUB: Human Capital for Building Technology. Met de oprichting van het expertisecentrum breidt de technieksector kennis en opleidingen op het gebied van gebouwtechnologie uit en versterkt het de innovatiekracht. Dat is nodig, want technisch dienstverleners hebben in toenemende mate behoefte aan praktisch opgeleide hbo’ers en snelle opscholing voor hun technische vakmensen.

 • Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona Karbouniaris was erbij betrokken en start in maart een vervolgonderzoek. “We moeten af van het stigma op psychische problemen.”

 • Hogeschool Utrecht werkt samen met enkele fysiotherapiepraktijken, zorgverzekeraars, universiteit en branchevereniging aan het onderzoeksproject MOVES. Dit staat voor Marketing, Ondernemerschap, Vernieuwing en Samenwerking in de beweegzorg. We onderzoeken het 'zorgnetwerk in de wijk' en de positie van de fysio- en oefentherapeut. In de periode februari t/m april 2019 willen met stakeholders uit de wijk om tafel. Doe je mee?

 • De impact van mobiele technologie is voelbaar in alle sectoren van de samenleving. Maar zorgt toepassing van deze technologie ook voor een hogere ondernemingswaarde? In haar proefschrift verkent promovendus Tamara Högler, onderzoeker bij het HU-lectoraat Digital Smart Services, hoe de waarde van mobiele technologie voor organisaties in kaart kan worden gebracht – en wat deze waarde precies is.

 • Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona Karbouniaris was erbij betrokken en start in maart een vervolgonderzoek. “We moeten af van het stigma op psychische problemen.”

 • Onderzoek van het HU-lectoraat Schulden en Incasso laat zien dat 1 op de 5 hbo-studenten moeite heeft om rond te komen. 21% van de hbo-studenten komt (heel) moeilijk rond en 43% heeft te maken met achterstanden of kan geen geld meer opnemen. Studenten vinden dat hogescholen een taak hebben in het ondersteunen bij geldzorgen. Er is nu vaak te weinig aandacht voor deze geldzorgen en de invloed die dit heeft op de studieprestaties.

 • We weten meer dan ooit over de wereld en kunnen aan meer knoppen draaien dan ooit tevoren. We hebben het menselijk genoom in kaart gebracht, slimme algoritmen voorspellen ons gedrag en we veroorzaken ingrijpende veranderingen in onze leefwereld. Om jonge mensen op te leiden voor de samenleving van morgen moeten duurzaamheid en persoonsvorming in het bèta- en technologieonderwijs meer aandacht krijgen. Dat betoogt lector Bèta- en Technologiedidactiek Elwin Savelsbergh van Hogeschool Utrecht (HU) in zijn openbare les van 31 januari.

 • Burgers kunnen met hun juridische vragen aankloppen bij Het Juridisch Loket. Maar wat als er achter hun vraag meerdere problemen schuilgaan, zoals schulden of psychische nood? Of beiden? Daar is eerstelijns rechtshulp niet op ingericht. Hogeschool Utrecht start een onderzoek om te kijken hoe deze mensen met multiproblematiek beter kunnen worden herkend en doorverwezen.

 • Chatapps, chatbots en spraakgestuurde virtuele assistenten worden steeds meer gemeengoed. Met de oprichting van de Conversational Interface Coalition neemt de Nederlandse creatieve industrie het initiatief tot gezamenlijke doorontwikkeling van deze interfaces.

 • Betrokkenheidsprofielen van burgers helpen beleids- en communicatiemedewerkers van gemeenten om meer inzicht te krijgen in wijkbewoners. Docent/onderzoeker Christine Bleijenberg onderzocht hoe deze profielen in de praktijk werken. “Ze geven absoluut meer inzicht, maar het is geen checklist of snelle formule voor gegarandeerd succes.”