Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • De gezondheidszorg barst uit zijn voegen, onder andere door de steeds maar stijgende levensverwachting. Daarom moeten we toe naar een heel andere gezondheidszorg, aldus prof. dr. Marieke Schuurmans. Op 14 juni neemt zij afscheid als lector Ouderenzorg bij het Lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht.

 • Als slotstuk van haar afscheidsrede, ontving lector Ouderenzorg prof. dr. Marieke Schuurmans …... Zij ontving deze onderscheiding omdat zij zich als hoogleraar verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en als lector Ouderenzorg bij de Hogeschool Utrecht bijzonder heeft ingezet.

 • Op 14 juni promoveert Jacqueline Outermans, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, op het stimuleren van lopen bij mensen die een beroerte hebben gehad.

 • Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek verricht naar de ondersteuningsbehoefte van jonge moeders. De minister en staatssecretaris van VWS boden het rapport aan de Kamer aan op 28 mei.

 • Leerlingen ondervinden problemen met het begrijpen en produceren van vaktaal in de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en techniek. Die problemen doen zich ook voor bij redeneringen die horen bij deze vakken. In zijn proefschrift beschrijft HU-onderzoeker Gerald van Dijk wat bekend is over de taal van de natuurwetenschappen en techniek en hoe een docent leerlingen daarmee zou kunnen helpen. Zijn promotie vond 28 mei plaats bij de Universiteit Utrecht.

 • Organisaties gebruiken uniforme bedrijfsregels om ontwikkelingen - zoals veranderingen in diensten, producten of proposities - in goede banen te leiden. Voor het definiëren en onderhouden van die bedrijfsregels wordt gebruik gemaakt van Business Rules Management. Bedrijven kunnen daarbij veel van elkaar leren, maar momenteel wordt kennis over BRM nog onvoldoende gedeeld. Dat concludeert Koen Smit, onderzoeker bij de HU, in zijn proefschrift, dat hij vrijdag 1 juni 2018 verdedigt.

 • Huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden stemmen hun zorg vaak af op de individuele patiënt met heup- en knieartrose. Maar er is nog verbetering mogelijk, door meer combinaties van behandeling aan te bieden en door interventies nog beter toe te spitsen op specifieke patiëntengroepen, zo blijkt uit promotieonderzoek van Di-Janne Barten, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht.

 • Uzelf, het samenwerkingsverband dat innovatieve ideeën realiseert die Utrechters helpen gezond te blijven, gaat eHealth-innovaties screenen voor PAZIO. Hogeschool Utrecht is een van de samenwerkende partners in Uzelf.

 • HU-onderzoeker en docent Edwin Weesie heeft met zijn promotieonderzoek naar overnamestress bij ondernemers de Transeo Academic Awards 2018 in de wacht gesleept. De awards worden tweejaarlijks uitgereikt door Transeo, de toonaangevende Europese vereniging voor overdracht van het MKB.

 • Het onderwijs in de vreemde talen op school is vaak vooral gericht op het leren van rijtjes woorden, zinnen en regels, en op het beantwoorden van vragen bij teksten. Maar in onze samenleving zijn juist gespreksvaardigheid in vreemde talen en interculturele kennis nodig. Dat stelt prof. dr. Rick de Graaff van Hogeschool Utrecht. Op 24 mei hield hij zijn openbare les.