Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • Voor sociale ondernemingen is het maken van winst geen doel op zich, maar een middel om impact te creëren met betrekking tot een specifiek maatschappelijk probleem. Dit kan uiteenlopen van armoedebestrijding, betaalbare gezondheidszorg, duurzaamheid of arbeidsparticipatie. Veel van deze bedrijven hebben moeite hun groeiambities te realiseren. Wat zijn de belemmerende factoren? En wat is er aan te doen? Dat onderzochten Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim Flevoland en twintig sociaal ondernemers. Op 21 mei presenteren zij de resultaten.

 • De digitale revolutie komt in een steeds hogere versnelling terecht. Technische kennis geeft ons meer mogelijkheden dan ooit, maar hoe gaan we al die kennis inzetten? Die vraag wordt steeds urgenter, betoogde Raymond Slot, lector Intelligent Data Systems aan Hogeschool Utrecht, in zijn afscheidscollege op 17 mei. Hij pleit voor integrale aandacht voor kritisch denken, persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en ethiek in technische opleidingen en onderzoeksprogramma’s.

 • Onlangs toonde Stan van Ginkel tijdens een conferentie van de Verenigde Naties de onderzoeksresultaten van zijn virtuele cursus mondeling presenteren. De interesse hierin was zo groot, dat Stan voor de Teachers Task Force van UNESCO werd gevraagd.

 • Het analyseren van cijfermateriaal is niet meer weg te denken uit de journalistiek. Toch zijn er maar weinig studenten journalistiek die zich aan data-analyse en statistiek wagen. Daarom wordt aan Hogeschool Utrecht een onderwijsmodule ontwikkeld die studenten meer vertrouwd maakt met data-analyse. Het project kreeg een Comenius-beurs toegekend.

 • Het hoger onderwijs is gericht op toetreding tot de arbeidsmarkt. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking is dat een brug te ver. Deelnemen aan het campusleven kan echter ook voor hen heel waardevol zijn. Ze leren er belangrijke levensvaardigheden en het zorgt voor zingeving. Wat is nodig om deze mensen te kunnen laten deelnemen aan het campusleven? Hier deed het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van de HU de afgelopen drie jaar onderzoek naar in het project IC Life, samen met diverse internationale hogescholen en universiteiten. Op 7 en 8 juni presenteren ze de resultaten.

 • Hogeschool Utrecht benoemt Josje Dikkers per 1 mei 2019 tot nieuwe lector van het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein. Zij is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en heeft veel ervaring opgebouwd in zowel onderzoek als onderwijs.

 • Op 25 april ontving Froukje Smits, onderzoeker bij Hogeschool Utrecht, de Graduate Paper Award voor haar onderzoek naar de positie van deze commercieel gesponsorde jonge actiesporters. Haar onderzoek laat zien dat hun welzijn en rechten niet altijd gewaarborgd zijn en dat kinderarbeid en commerciële uitbuiting op de loer liggen.

 • Het begon ooit als ‘de Goudkust van Nieuwegein’: grote appartementen, relatief veel groen, mooi gelegen bij het centrum. Inmiddels is de glans er bij het Nypelsplantsoen wel een beetje af. Eén van de meest in het oog springende kwesties, ook voor bewoners zelf, is het vele rondslingerende afval. De gemeente Nieuwegein wil hier iets aan doen. Maar niet op de ‘ouderwetse manier’ waarbij de burger vraagt en de overheid draait. In een pilot binnen het project CoSIE, waar de HU aan deelneemt, gaat zij het afvalprobleem samen met de bewoners oppakken.

 • Van de mogelijke gevolgen van een beroerte is afasie één van de meest ingrijpende. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij bedoelt en heeft vaak moeite met het begrijpen van taal. Het Lectoraat Logopedie ontwikkelde een scholing voor zorgverleners én voor naasten, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen zoveel mogelijk te beperken. De interventie heet ‘CommuniCare’.

 • In het HU-lab op Padualaan 99 werkten studenten aan een echte oplossing voor een medisch probleem. Hoe een dopje uit de 3D-printer zorgt voor pijnvrije knieën...