Home

News

Publications

HU research

  • ​​Verslaving is een van de belangrijkste risicofactoren voor criminaliteit. De Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, de Hogeschool Utrecht en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) hebben de handen ineengeslagen om onderzoek en de aanpak van delinquent gedrag en verslaving naar een hoger niveau te tillen.

  • Ouderen hebben een verhoogde kans te vallen en daarbij letsel op te lopen. Vallen is dan ook een serieuze bedreiging voor thuiswonende senioren. Bestaande valpreventieprogramma’s worden in de praktijk nog veel te weinig toegepast. Met nieuw onderzoek willen Hogeschool Utrecht en partners dit probleem aanpakken.

  • De energietransitie is een uitdagende opgave. Een kolfje naar de hand van techneuten? Niet alleen. Als je een analyse van de huidige maatschappelijke opgaven maakt die allemaal hun gevolgen hebben voor de bestaande gebouwde omgeving, blijkt de energietransitie onderdeel van een veel grotere transitie. Dat stelde dr. ir. Mieke Oostra, lector Nieuwe Energie in de Stad, tijdens haar openbare les, getiteld: Nieuwe energie.

  • Er is een groeiend aantal interventies en innovaties om het geneesmiddelengebruik - de therapietrouw – van patiënten te bevorderen, maar het lukt nog niet om deze in de praktijk grootschalig toe te passen. Hoe kunnen we de therapietrouw in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, buigt zich vanaf 1 juli over deze vraag. Het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie van Hogeschool Utrecht heeft hierin een grote rol.

  • Sinds 2002 werkt Hogeschool Utrecht in kenniscentra aan maatschappelijke opgaven en vragen uit de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van leven in onze regio. De kenniscentra hebben nu elk een jaarverslag uitgebracht met de highlights van 2018.

  • Studenten van diverse gezondheidszorg-opleidingen aan Hogeschool Utrecht gaan gezondheids- en leefstijladviezen geven aan burgers in wijken in de regio Utrecht. Zo dragen ze met onderwijs midden in de samenleving bij aan die samenleving terwijl ze werken aan hun competenties.

  • Studenten van diverse gezondheidszorg-opleidingen aan Hogeschool Utrecht gaan gezondheids- en leefstijladviezen geven aan burgers in wijken in de regio Utrecht. Zo dragen ze met onderwijs midden in de samenleving bij aan die samenleving terwijl ze werken aan hun competenties.

  • Een indrukwekkende Amerikaanse zeearend vloog vanmiddag over het Utrecht Science Park met een sleutel aan de poot, waarmee het Denver House van de Hogeschool Utrecht officieel werd geopend. Het Denver House wordt een living lab op het gebied van duurzaam wonen.

  • Voor sociale ondernemingen is het maken van winst geen doel op zich, maar een middel om impact te creëren met betrekking tot een specifiek maatschappelijk probleem. Dit kan uiteenlopen van armoedebestrijding, betaalbare gezondheidszorg, duurzaamheid of arbeidsparticipatie. Veel van deze bedrijven hebben moeite hun groeiambities te realiseren. Wat zijn de belemmerende factoren? En wat is er aan te doen? Dat onderzochten Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim Flevoland en twintig sociaal ondernemers. Op 21 mei presenteren zij de resultaten.

  • Onlangs toonde Stan van Ginkel tijdens een conferentie van de Verenigde Naties de onderzoeksresultaten van zijn virtuele cursus mondeling presenteren. De interesse hierin was zo groot, dat Stan voor de Teachers Task Force van UNESCO werd gevraagd.