Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • Het kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad van Hogeschool Utrecht gaat verder onder een nieuwe naam: Digital Business & Media. Die naamsverandering is het gevolg van een aangescherpte programmering: het kenniscentrum gaat zich focussen op de rol van de mens - en gevolgen voor de mens - bij digitalisering.

 • Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite met taal, het spreken en begrijpen en lezen en schrijven. TOS is een ontwikkelingsstoornis die vaak voor komt, maar relatief onbekend is. Kinderen met TOS en hun ouders komen veel onbegrip tegen; er wordt gedacht dat TOS vooral iets met lage intelligentie te maken heeft of dat er sprake is van een ‘luie’ leerling. Om meer bekendheid te geven aan TOS, is er een wereldwijde publieksvoorlichting gestart voor het verspreiden van informatie over de oorzaken en gevolgen van TOS en hoe je kinderen met TOS kunt helpen. Op 18 oktober 2019, Wereld TOS Dag, pleiten de onderzoekers van het HU lectoraat Logopedie en Auris voor meer kennisdeling rond TOS.

 • Stan van Ginkel, HU-docent en onderzoeker, ontwikkelde de virtual reality tool ‘Mondeling presenteren’ samen met partner CoVince Adventurous Learning op basis van zijn proefschrift. Studenten presenteren met een VR-bril voor een virtueel publiek en krijgen gedetailleerde, kwalitatieve feedback op de manier van presenteren. De volgende stap is het integreren van feedback op de inhoud en structuur van presentaties.

 • Wilko Planje en Rogier Laterveer wilden naar het Spaanse Valencia voor een conferentie over duurzaamheid. Maar hoe kom je daar, als onderzoekers van het HU-lectoraat Nieuwe Energie in de Stad? Met het vliegtuig is dan eigenlijk geen optie. Dus gingen ze met een Tesla van We Drive Solar. Ook in de hoop het debat met de vliegende bezoekers op gang te brengen.

 • Hogeschool Utrecht start een nieuw Centre of Expertise: ‘Talent & Skill, Onderwijsdoorbraken voor de toekomst’. Het centrum richt zich op de vraag hoe je nieuw onderwijs kunt vormgeven en organiseren waarmee mensen in een stedelijke omgeving kunnen worden toegerust op nieuwe, complexe uitdagingen en een onzekere toekomst.

 • Onderzoeker Michiel Punt van Hogeschool Utrecht gaat het herstel na beroerte meetbaar maken en onderzoekt hoe medewerkers in de zorg het revalidatietraject kunnen personaliseren en zo kunnen verbeteren.

 • Het hoger onderwijs biedt voor diverse vakgebieden bachelor-curricula aan die mensen leren hoe zij digitale technologie voor hun specifieke vakgebied kunnen inzetten. In haar proefschrift ‘Computing Education in a Hybrid World’ verkent Laura Benvenuti de vraag welke aspecten van de informatica relevant zijn voor vakken met een digitale component, zoals digitale media, communication and multimedia design, medische informatiekunde en bio-informatica.

 • Afasie, een taalstoornis na hersenletsel, heeft enorme consequenties voor iemands communicatieve participatie. Naast het diagnosticeren en behandelen van de taalproblemen is het dan ook belangrijk dat logopedisten aandacht besteden aan de impact van afasie op de communicatieve participatie. “Zij willen de behandeling hier wel op richten, maar hebben nu niet de middelen om het probleem goed in kaart te brengen en te evalueren” stelt Nicole ter Wal van Hogeschool Utrecht. Met haar promotieonderzoek wil zij hier verandering in brengen.

 • Naarmate het gebruik van data en algoritmes toeneemt, wordt de impact van Artificial Intelligence (AI) steeds beter voelbaar. Een verantwoorde inzet van AI moet dan ook bovenaan de agenda staan als we het hebben over de vraag hoe mensen, bedrijven en overheden omgaan met de digitale transformatie. Dat vindt Stefan Leijnen, per 1 september 2019 aangesteld als lector Intelligent Data Systems van Hogeschool Utrecht.

 • De arbeidsparticipatie van statushouders laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. Er is meer onderzoek nodig naar hoe je statushouders op een effectieve manier naar werk kunt begeleiden. Stichting voor vluchteling-studenten UAF en Hogeschool Utrecht stellen daarom een bijzonder lector aan voor een periode van vier jaar: Leendert de Bell.