Home

News

 • INT at the USER! Conference

  The annual USER! Conference is a 4-day meeting of scientists, business representatives, book publishers and other R users and fanatics. For those of you who think R is a letter of the alphabet: you are absolutely right. It is however, also a very versatile programming language. The R language has
 • INT presented at WC10!

  Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was well presented at the 10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences in Seattle, Washington, USA from August 20 to 24, 2017. We delivered a well-received oral presentation on the work we are currently doing using
 • Tech Stories

  Tech Stories are short examples of applied research at the University of Applied Sciences Utrecht. The stories are written in Dutch.
 • Image on the front page

  The microscopic image depicted below was made by one of our researchers Dr. J.P. Ten Klooster. We are proud that it made it to the front matter of The Journal of Nutrition. Cover image: In this issue , van der Wielen et al. (pages 2429–35) assess the ex vivo effects of rebaudioside A, a stevia
 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering

Publications

HU research

 • Stappentellers worden veel gebruikt, maar voor een gedragsverandering zorgen ze maar zelden. De trilvork, een gadget die feedback geeft op het moment dat je jouw gedrag kan veranderen, heeft wél succes. Dat toont HU-onderzoeker Sander Hermsen aan met zijn promotieonderzoek dat hij op 16 januari verdedigt aan de VU. “Maar waar de trilvork niet voor kan zorgen, is motivatie.”

 • Online content is in veel studies al gangbaar, maar het gebruik ervan blijft achter onder volwassen studenten. Hoe ontwikkel je online content die hen aanspreekt?

 • Wie laaggecijferd is, heeft moeite hebben met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Net als laaggeletterdheid heeft laaggecijferdheid grote invloed op iemands dagelijks leven. Medio januari start Hogeschool Utrecht een nieuw Erasmus+ project met als doel laaggecijferdheid onder volwassenen te helpen terugdringen.

 • Muzikanten concentreren zich het liefst op muziek maken. Veel muzikanten – en ook managers - hebben slechts beperkt kennis van financieringsmogelijkheden, terwijl die toch van groot belang zijn voor hun succes als ondernemer. Roderick Udo, onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, wil hier met zijn promotieonderzoek verandering in brengen. “Zodat artiesten zich beter kunnen focussen op het creatieve proces.”

 • Picknickbankjes, een foodtruck op vrijdagmiddag, een amfitheater, een speeltuin in Romeinse stijl: studenten werden onder leiding van HU-onderzoeker Martijn Rietbergen ingeschakeld om het stationsgebied van Bunnik een flinke boost te geven. “Vanaf hier is het maar tien minuten fietsen naar het Utrecht Science Park”, zegt projectleider Birgitte Silvester.

 • Hoewel er steeds betere behandelingsmogelijkheden zijn, blijven (ex-)kankerpatiënten vaak nog jarenlang leven met de gevolgen van de ziekte. Zo ervaart bijna twee derde van hen achteruitgang in intimiteit en seksualiteit. Een probleem dat in gesprekken met zorgprofessionals lang niet altijd herkend wordt. Met haar promotieonderzoek wil Irene Kelder deze professionals handvatten bieden om gesprekken over intimiteit en seksualiteit te verbeteren.

 • Woensdag 11 december 2018 debatteert de vaste commissie OCW over de Kamerbrief 'Toekomst van rekenen in het vo en mbo'. Daarbij kan het goed zijn om even over de grens te kijken. Het onderscheid tussen rekenen en wiskunde, dat in Nederland soms wat krampachtig wordt gehandhaafd, is in internationaal perspectief niet gangbaar en bevordert het denken in doorlopende leerlijnen niet. Dat betoogt Paul Drijvers, lector Didactiek van Wiskunde en Rekenen aan de HU, vandaag in De Volkskrant.

 • Live verslag doen van een gebeurtenis is complex. Journalisten moeten oog hebben voor relevante ontwikkelingen terwijl het publiek (ongeduldig) wacht op nieuwe feiten en duiding. Live zijn alle feiten relevant, dus is het hard werken om een compleet beeld van de werkelijkheid te geven en tegelijkertijd mensen ervan te overtuigen dat die gepresenteerde versie klopt. Hoe doen journalisten dat? Begrijpt en aanvaardt het publiek hun pogingen ook? Dat is de onderzoeksvraag waar HU-docent Sebastiaan van der Lubben zich de komende vier jaar over gaat buigen.

 • In de toekomst kunnen ouders hun kind filmen als hij wel het gewenste gedrag vertoont. Via een beveiligde app kan de fysiotherapeut beoordelen hoe het kind zich ontwikkelt. Onderzoeker Jacqueline Nuysink, van Hogeschool Utrecht, liet met haar onderzoeksgroep de app bouwen en onderzocht de effectiviteit.

 • Twee derde van de studenten van sociale opleidingen heeft persoonlijk of via een naaste ervaringen met psychiatrie, verslaving of andere persoonlijke problematiek. Deze ervaringen kunnen een bron van kracht en kennis zijn voor deze toekomstige hulpverleners, betoogt Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening Roy Leunen. Met zijn artikel wint hij de Topartikelen-wedstrijd.