Campus Party, Utrecht Jaarbeurs 25 - 29 May

News

 • Meet us @WOTS 2016

  This year we will be present at the 2016 World of Science & Technology Convention. The meeting is held in the Jaarbeurs from 4 to 10 October. Come and visit us at booth: 7A097 For more information check the website.
 • Campus Pa"R"ty!

  Today is two weeks after the Campus Party , the dust has settled! I am looking back at three days of technology, drones, virtual reality, programming and a successful challenge. As Institute for Life Sciences and Chemistry we organized a challenge on the border between Life Sciences and Technology
 • NanoTech 4 Dummies

  VERLAAGDE DEELNAMEKOSTEN! MELDT U NU AAN NanoTech 4 Dummies FHI, MinacNed, Hogeschool Utrecht en Saxion organiseren op dinsdag 7 juni een workshop NanoTech 4 Dummies. Een nanometer (nm) is het miljardste deel van een meter. Ter illustratie: een mensenhaar heeft een doorsnede van 80.000 nm. Geen
 • Eurotox Porto

  INT is organising a Continued Education Course entitled: "Removing Obstacles on the Way to Implement 3R Methods in Toxicology". For more details see: http://www.innovativetesting.nl/cec1eurotox2015 .

Publications

HU research

 • In 2012 hebben alle universiteiten en hogescholen afspraken met de overheid gemaakt over te realiseren prestaties. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft gekeken of de onderwijsinstellingen deze prestatieafspraken, die een looptijd hadden tot eind 2015, afdoende zijn nagekomen. Over de bindende afspraken van Hogeschool Utrecht heeft de commissie nu een positief advies uitgebracht aan het ministerie van OCW.

 • Ada Ruis, onderzoeker en docent bij het instituut voor ecologische pedagogiek van Hogeschool Utrecht (HU), volgt vijf jaar lang een aantal Syrische vluchtelinggezinnen in Nederland. Hoe bouwen zij hier een leven op en hoe werkt het netwerk van hulpverleners om hen heen? Een bijzonder onderzoek, want een zogenaamd etnografisch onderzoek wordt niet vaak in het hbo uitgevoerd.

 • Het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht (HU) begeleidde met onderzoek anderhalf jaar lang twee experimenten, in Utrecht en Groningen, waarin het Openbaar Ministerie en de reclassering een gezamenlijke nieuwe werkwijze ontwikkelden. Het OM en de reclassering werkten daarbij niet meer na elkaar, maar naast elkaar waardoor soms buiten het strafrecht oplossingen konden worden geboden met tegelijkertijd minder kans op recidive.

 • Tamara Madern deed de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en studeerde daarna Sociaal Culturele Wetenschappen. Tijdens en na haar studie werkte ze in totaal twaalf jaar bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze is een echte expert op het gebied van schulden en onlangs is ze benoemd tot lector Schuldpreventie en vroegsignalering aan Hogeschool Utrecht (HU).

 • Als politieagenten burgers staande houden bij proactieve controles, doen ze dat vaak op basis van uiterlijke kenmerken en gedrag. Dit heet profileren. Etnische minderheden blijken oververtegenwoordigd bij deze controles, zonder dat daar een goede rechtvaardiging voor is. Dat blijkt uit onderzoek van het Programma Politie en Wetenschap, dat werd uitgevoerd door Wouter Landman en Lianne Kleijer-Kool. Kleijer-Kool was destijds werkzaam bij Twynstra Gudde en is momenteel onderzoeker bij het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht.

 • Vaak worden menselijkheid en technologie gezien als twee uitersten. Maar bedrijven kunnen, en moeten, technologie juist inzetten om menselijker over te komen bij hun klanten. Dat stelden Lotte Willemsen en Hans Bouwknegt tijdens hun openbare les op 29 september. Beide werden hier geïnaugureerd als lectoren van het kersverse lectoraat Crossmedia Business.

 • Vandaag houden lectoren Lotte Willemsen en Hans Bouwknegt van het lectoraat Crossmedia Business hun openbare les. Over data, interacties en vooral over mensen. Na een jaar samenwerken stelt Willemsen vast: “Samen hebben we een mooi rond verhaal.” Dat verhaal gaat over digitale transformaties en over de tegenstelling die vaak wordt gecreëerd tussen het digitale en het menselijke. “Terwijl het de uiteinden zijn van een continuüm.”

 • Vandaag houden lectoren Lotte Willemsen en Hans Bouwknegt van het lectoraat Crossmedia Business hun openbare les. Over data, interacties en vooral over mensen. Na een jaar samenwerken stelt Willemsen vast: “Samen hebben we een mooi rond verhaal.” Dat verhaal gaat over digitale transformaties en over de tegenstelling die vaak wordt gecreëerd tussen het digitale en het menselijke. “Terwijl het de uiteinden zijn van een continuüm.”

 • De komende vier jaar zal het eerste promotieonderzoek worden gedaan naar de sociale en economische effecten van microkredieten in ontwikkelde economieën. Dit onderzoek richt zich in dit geval specifiek op Nederland. Onderzoeker drs. Alija Ibrahimovic voert dit onderzoek uit onder begeleiding van (co-)promotoren prof. dr. Frank Verbeeten MBA en dr. Niels Bosma van de Universiteit Utrecht, dr. Lex van Teeffelen van Hogeschool Utrecht en Qredits Microfinanciering Nederland.

 • Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) werd in 2006 opgericht. Het heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld van enkele losse lectoraten tot een robuust samenwerkingsverband van lectoren. Ontwikkelingen in het sociale domein worden op de voet gevolgd. Als vrucht van de intensieve samenwerking is er een bundel verschenen met daarin een selectie van zeventien korte beschouwingen van KSI-medewerkers over de invloed en effecten die zij – vanuit hun specifieke expertise – zien van de herinrichting van het sociaal domein.