Home

News

 • World of Science & Technology

  Research group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (INT) was present at the 2016 World of Science & Technology Convention (Jaarbeurs Utrecht, 4 to 10 October) as part of iLab Utrecht Science Park . iLab Utrecht Science Park is a fully-furnished innovation laboratory offering
 • Launch of the VAC2VAC project

  Read the full press release here VAC2VAC is a wide-ranging collaborative research project funded by IMI2 which aims to develop and validate quality testing approaches for both human and veterinary vaccines using non-animal methods. The initiative that started on 1 March 2016 aims to provide the
 • Meet us @WOTS 2016

  This year we will be present at the 2016 World of Science & Technology Convention. The meeting is held in the Jaarbeurs from 4 to 10 October. Come and visit us at booth: 7A097 For more information check the website.
 • Campus Pa"R"ty!

  Today is two weeks after the Campus Party , the dust has settled! I am looking back at three days of technology, drones, virtual reality, programming and a successful challenge. As Institute for Life Sciences and Chemistry we organized a challenge on the border between Life Sciences and Technology
 • NanoTech 4 Dummies

  VERLAAGDE DEELNAMEKOSTEN! MELDT U NU AAN NanoTech 4 Dummies FHI, MinacNed, Hogeschool Utrecht en Saxion organiseren op dinsdag 7 juni een workshop NanoTech 4 Dummies. Een nanometer (nm) is het miljardste deel van een meter. Ter illustratie: een mensenhaar heeft een doorsnede van 80.000 nm. Geen

Publications

HU research

 • Het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht gaat in het project Logoclicks onderzoek doen naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van online logopedische therapie voor mensen met de taalstoornis afasie. Het doel is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van deze mensen te verbeteren.

 • De onderzoeksgroep The Network is the Message, van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam, blogt over de verschillende aspecten van sociale media op de bekende website frankwatching.nl. De blogs worden goed gelezen en veel gedeeld op sociale media.

 • Verpleeghuizen zijn vaak te donker. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marianne Sinoo, onderzoeker bij het lectoraat Vraaggestuurde Zorg van Hogeschool Utrecht. De verlichting is voldoende voor personeel en bezoekers, maar ouderen hebben een sterkere verlichting nodig om goed te kunnen functioneren. Dit komt doordat veel van hen oogproblemen hebben.

 • “Er is meer aandacht nodig voor de normatieve dimensie van professionalisering binnen de beroepsopleidingen”, zo stelde lector Cok Bakker tijdens het symposium ‘Complexity in Education: From Horror to Passion’, op 11 november.

 • De toolkit ‘Gezond Ouder Worden’ is donderdag 3 november gelanceerd in wooncomplex De Dame in het Utrechtse Zuilen. De toolkit is resultaat van een samenwerking van Hogeschool Utrecht (HU) met studenten, ouderen en (internationale) partners uit het werkveld.

 • Tijdens de Dutch Design Week stond bij de tentoonstelling van Hogeschool Utrecht gezondheidszorgtechnologie centraal. Ontwerpers konden inspiratie opdoen bij twee projecten: een kennisbank waarin mkb’ers gratis de nodige informatie kunnen vinden om slimme producten voor thuiszorgmedewerkers te ontwerpen, en een project rond technische tools die mensen met een lichte verstandelijke beperking of autisme helpen zelfstandig te wonen. Zoals een lamp die hen helpt om hun dag in te delen.

 • In 2012 hebben alle universiteiten en hogescholen afspraken met de overheid gemaakt over te realiseren prestaties. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft gekeken of de onderwijsinstellingen deze prestatieafspraken, die een looptijd hadden tot eind 2015, afdoende zijn nagekomen. Over de bindende afspraken van Hogeschool Utrecht heeft de commissie nu een positief advies uitgebracht aan het ministerie van OCW.

 • Ada Ruis, onderzoeker en docent bij het instituut voor ecologische pedagogiek van Hogeschool Utrecht (HU), volgt vijf jaar lang een aantal Syrische vluchtelinggezinnen in Nederland. Hoe bouwen zij hier een leven op en hoe werkt het netwerk van hulpverleners om hen heen? Een bijzonder onderzoek, want een zogenaamd etnografisch onderzoek wordt niet vaak in het hbo uitgevoerd.

 • Het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht (HU) begeleidde met onderzoek anderhalf jaar lang twee experimenten, in Utrecht en Groningen, waarin het Openbaar Ministerie en de reclassering een gezamenlijke nieuwe werkwijze ontwikkelden. Het OM en de reclassering werkten daarbij niet meer na elkaar, maar naast elkaar waardoor soms buiten het strafrecht oplossingen konden worden geboden met tegelijkertijd minder kans op recidive.

 • Tamara Madern deed de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en studeerde daarna Sociaal Culturele Wetenschappen. Tijdens en na haar studie werkte ze in totaal twaalf jaar bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze is een echte expert op het gebied van schulden en onlangs is ze benoemd tot lector Schuldpreventie en vroegsignalering aan Hogeschool Utrecht (HU).